PROVEDENI

U toku 2017. godine “ZIPKA” Varaždin ostvarila je financijsku podršku od Grada Varaždina za projekt „ZA SIGURNU BUDUĆNOST – Stambena zajednica za mlade u Varaždinu“ , od Varaždinske županije za projekt “Kad se mnoge ruke slože sve se može! – ZA STAMBENU ZAJEDNICU Petrijanec”, a Valamar Riviera d.d. omogućila je ljetovanje za 7 djece i 3 udomitelja u Rapcu u rujnu u sklopu odobrenog projekta „Budite naša morska vila“.

 

U toku 2018. godine „ZIPKA“ Varaždin ostvarila je financiranje 4 projekata, i to: „Sa sigurnošću u samostalnost“ financiran od Grada Varaždina, a za funkcioniranje Stambene zajednice u Varaždinu; „Za bolje sutra“ financiran od strane Varaždinske županije, a za završetak Stambene zajednice u Petrijancu; „More na mom dlanu“ financiran od strane Valamar Riviere d.d. kojim smo ostvarili ljetovanje za 2 udomitelja i 6 udomljene djece na otoku Krku u Baškoj; „Znam, jer Hoću i Mogu!“ financiran od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a za provođenje aktivnosti pomoć u učenju na individualnoj i grupnoj razini. Tim Projektom predviđeno je zapošljavanje osobe na pola radnog vremena.
ZIPKA - udruga udomitelja za djecu i mlade Varaždinske županije je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.