ZAIGRANA SJEĆANJA (2019)

ZAIGRANA SJEĆANJA je naziv Projekta kojeg financira HEP. Projekt je usmjeren na udomljenu djecu i mlade u dobi od 7 do 18 godina, a s ciljem unapređenja kvalitete provođenja slobodnog vremena. Općepoznata  je činjenica  da današnja djeca i mladi većinu svog slobodnog vremena provode uz informatičku tehnologiju i pritom se koriste čitavim nizom pasivnih sadržaja, pa ovim Projektom djecu i mlade želimo izvući iz  virtualnog svijeta. Korištenje navedenih pasivnih sadržaja narušava prije svega zdravlje mladog čovjeka od početka njegova života, te zapostavljanje čitavog niza sposobnosti koji nemaju mogućnosti da se razviju u tim aktivnostima. Upravo zbog toga djecu i mlade želimo poučiti o tradiciji  i potaknuti da svoje slobodno vrijeme provode što konstruktivnije, aktivnije i zdravije, a što će izravno utjecati na njihovu kvalitetu provođenja slobodnog vremena te na samu kvalitetu života. Stoga su Projektom obuhvaćene stare rekreativne i društvene igre i aktivnosti iz osamdesetih i devedesetih godina, poput: Školice; Gumi – gumija; Država, grad, selo; Mlin; Mikado i slično, bez kojih je ondašnja svakodnevica malog čovjeka bila nezamisliva, a daleka od osamljivanja u virtualnom svijetu i prakticiranja sedentarnog načina provođenja slobodnog vremena. Osim udomljene djece i mladih, Projektom su obuhvaćena i djeca i mladi koji žive sa biološkim roditeljima, čime će se djecu i mlade koji žive sa biološkim roditeljima senzibilizirati za uvažavanje i prihvaćanje različitosti. Ujedno, socijalna mreža udomljene djece i mladih te djece i mladih koja žive sa biološkim roditeljima, će se proširiti. Ovim projektom će se pozitivno utjecati na fizičko, psihičko i emocionalno zdravlje djece i mladih.

NOVOSTI

DONIRAJ

Graberje 33, Varaždin
OIB: 91387607375
092 354 7443

IBAN: HR1523900011100367795 – Hrvatska poštanska banka

PRIDRUŽI SE

Graberje 33, Varaždin
092 354 7443
udomitelji.zipka@gmail.com