„Sa sigurnošću u samostalnost“ (2018)

„Sa sigurnošću u samostalnost“ je Program financiran od strane Grada Varaždina koji se provodio od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine. Programom se mlade koji su izašli iz udomiteljstva i koji su boravili u Stambenoj zajednici Varaždin informiralo i upoznalo sa svojim zakonskim pravima i uslugama na koje imaju pravo u svojoj lokalnoj zajednici te ih se podučavalo o socijalnim i životnim vještinama. Mentor je mladima pružao podršku i pomoć u obliku savjetodavnog rada, a psihosocijalnu pomoć i podršku mladi su dobili od psihologa i socijalnog radnika koji su angažirani u radu Udruge. Takvim načinom rada mlade se osnaživalo i podupiralo, izravno se utjecalo na rast njihova samopoštovanja i samopouzdanja, a time i na njihovo što kvalitetnije osamostaljivanje.
ZIPKA - udruga udomitelja za djecu i mlade Varaždinske županije je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.