INSTITUCIONALNA PODRŠKA FINANCIRANA OD NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Od 01.01.2019. godine rad “ZIPKE” Varaždin pomaže Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva u vidu financiranja plaće za koordinatora aktivnosti.

NOVOSTI

DONIRAJ

Graberje 33, Varaždin
OIB: 91387607375
092 354 7443

IBAN: HR1523900011100367795 – Hrvatska poštanska banka

PRIDRUŽI SE

Graberje 33, Varaždin
092 354 7443
udomitelji.zipka@gmail.com