INSTITUCIONALNA PODRŠKA FINANCIRANA OD NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Od 01.01.2019. godine rad “ZIPKE” Varaždin pomaže Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva u vidu financiranja plaće za koordinatora aktivnosti.
ZIPKA - udruga udomitelja za djecu i mlade Varaždinske županije je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.