STAMBENA ZAJEDNICA

„ZIPKA“ Varaždin je prva udruga udomitelja u Hrvatskoj koja je uspjela uvesti organizirano stanovanje kao novi oblik socijalne usluge u lokalnoj sredini usmjerene ka mladima koji izlaze iz udomiteljstva. Korisnici stambenih zajednica dužni su stambeni prostor održavati te podmirivati troškove stanovanja. Na taj način mladim ljudima pomaže se da se osamostale, da nauče raspolagati novcem i štedjeti, da pronađu posao te da stječu odgovornost. Ukratko rečeno, na taj način naučiti će voditi samostalan život. U svemu tome nadzire ih mentor koji prati njihovo funkcioniranje i odnos prema obvezama i radu. Ciljevi, načela, način rada, prava i dužnosti Stambene zajednice „ZIPKA“ Varaždin i korisnika, način prijema i otpusta korisnika, te pravila kojima se uređuje svakodnevni život tijekom boravka korisnika u organiziranom stanovanju uz povremenu podršku u Stambenoj zajednici „ZIPKA“ Varaždin, reguliraju se Pravilnikom o načinu rada Stambene zajednice „ZIPKA“ Varaždin. U funkcioniranju Stamebnih zajednica “ZIPKA” Varaždin ima potporu od Grada Varaždina i Varaždinske županije koje iz godine u godinu financijski potpomažu rad istih dodjeljivanjem novčanih sredstava putem javnih natječaja. Jedna stambena zajednica nalazi se u Varaždinu, a druga u Petrijancu.

NOVOSTI

DONIRAJ

Graberje 33, Varaždin
OIB: 91387607375
092 354 7443

IBAN: HR1523900011100367795 – Hrvatska poštanska banka

PRIDRUŽI SE

Graberje 33, Varaždin
092 354 7443
udomitelji.zipka@gmail.com