STAMBENA ZAJEDNICA VARAŽDIN

Stambena zajednica u Varaždinu stavljena je u funkciju 12.09.2015. godine. Grad Varaždin je u tu namjenu udruzi “ZIPKA” Varaždin dao na korištenje stan veličine 60 m2 i smještajnog je kapaciteta za 2 korisnika. Do sada je u njoj ukupno bilo 5 mladih osoba koje su izašle iz udomiteljstva.

https://regionalni.com/grad-varazdin-daje-koristenje-stan-od-72-kvadrata-udruzi-zipka-17621/

 
ZIPKA - udruga udomitelja za djecu i mlade Varaždinske županije je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.