Reci NE nasilju!

Resi ne nasilju! je Projekt kojeg financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a koji je usmjeren na djecu osnovnoškolske dobi koja žive na području Varaždinske županije. Glavne aktivnosti Projekta su Edukativno-socijalizacijske radionice putem kojih će djeca učiti o socijalnim i komunikacijskim vještinama, asertivnosti, suradnji i pomaganju, nenasilnom rješavanju sukoba, štetnosti predrasuda i stereotipa i sl. Projektom će se utjecati i na udomitelje i roditelje s područja Varaždinske županije koji će u Projekt biti uključeni kroz sudjelovanje na Edukativnim radionicama za udomitelje i roditelje.

Partneri u Projektu su: IV. Osnovna škola Varaždin, Osnovna škola Petrijanec, Centar za socijalnu skrb Novi Marof i Centar za socijalnu skrb Ludbreg.

 

NOVOSTI

DONIRAJ

Graberje 33, Varaždin
OIB: 91387607375
092 354 7443

IBAN: HR1523900011100367795 – Hrvatska poštanska banka

PRIDRUŽI SE

Graberje 33, Varaždin
092 354 7443
udomitelji.zipka@gmail.com