Zajedno snažniji (2023.)

Zajedno snažniji je Projekt koji financira Varaždinska županija i usmjeren Jjena pružanje podrške udomljenoj djeci i mladima te udomiteljima s područja Varaždinske županije uz istodobno osnaživanje za uspješnije nošenje s izazovima svakodnevnog života.

Opći cilj Programa je: Povećati kvalitetu života udomljene djece i mladih te udomitelja na području Varaždinske županije. Navedeni opći cilj Programa će se postići i ostvarenjem specifičnih ciljeva, a to su:

  1. Razvijena svijest o korisnosti organiziranog i svrsishodnog provođenja slobodnog vremena i boravka u prirodi te unaprjeđene socijalne i komunikacijske vještina kod udomljene djece i mladih s područja Varaždinske županije
  2. Osnažena udomljena djeca i mladi s područja Varaždinske županije za uspješnije nošenje s izazovima svakodnevnog života te poteškoćama i problema s kojima se susreću.
  3. Osnaženi udomitelji s područja Varaždinske županije za rješavanje poteškoća i problema vezanih za svakodnevnu brigu o udomljenoj djeci i mladima
  4. Razvijena svijest lokalne zajednice o nužnosti i važnosti udomiteljstva kao najkvalitetnijeg oblika skrbi o djeci i mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi

NOVOSTI

DONIRAJ

Graberje 33, Varaždin
OIB: 91387607375
092 354 7443

IBAN: HR1523900011100367795 – Hrvatska poštanska banka

PRIDRUŽI SE

Graberje 33, Varaždin
092 354 7443
udomitelji.zipka@gmail.com