Zajedno za samostalnost (2019)

Vremensko razdoblje provedbe Programa je od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine, a Program financira Varaždinska županija.

Programom su obuhvaćeni mladi koji izlaze iz udomiteljstva na način da im se osigura stambeni smještaj u Stambenoj zajednici u Petrijancu. Time će se utjecati na bolju kvalitetu njihova života obzirom je u njihovoj primarnoj biološkoj obitelji, prisutna patologija (alkoholizam, nasilje, nezaposlenost, siromaštvo, socijalna izoliranost i sl.). Vezano za prijem korisnika u Stambenu zajednicu utvrđivati će se potrebe korisnika za smještajem u Stambenu zajednicu, sazvati će se Komisija za prijem, izraditi Individualni plan i Ugovor za korisnika. Korisnici koji izlaze iz udomiteljstva za život u Stambenoj zajednici odabrati će se u suradnji sa centrima za socijalnu skrb koji su mjesno nadležni za udomljene mlade. Prema Pravilniku o načinu rada Stambene zajednice „Zipka“ Varaždin, korisnici Stambene zajednice mogu biti mladi koji izlaze iz udomiteljstva u dobi od 16/18 – 21 godine. Stambena zajednica u Petrijancu predviđena je za smještaj petero korisnika.

U svakodnevnom funkcioniranju mladima će podršku i pomoć pružiti Mentor. On će ih informirati i upoznati sa njihovim zakonskim pravima i uslugama na koje imaju pravo u lokalnoj zajednici, podučiti će ih o socijalnim i životnim vještinama potrebnim za što kvalitetniji samostalan život te će ih povremeno nadzirati i usmjeravati u njihovom funkcioniranju u Stambenoj zajednici u vidu održavanja higijene stambenog prostora, plaćanja režijskih troškova, radnih aktivnosti mladih te općeg stanja stambenog prostora. Psihosocijalnu pomoć i podršku mladima će pružati psiholog i socijalni radnik koji su angažirani u radu Udruge.

NOVOSTI

DONIRAJ

Graberje 33, Varaždin
OIB: 91387607375
092 354 7443

IBAN: HR1523900011100367795 – Hrvatska poštanska banka

PRIDRUŽI SE

Graberje 33, Varaždin
092 354 7443
udomitelji.zipka@gmail.com