“Za kvalitetno udomiteljstvo – podrška udomiteljima i udomljenoj djeci” (2016-2019)

Za kvalitetno udomiteljstvo – podrška udomiteljima i udomljenoj djeci“ je trogodišnji program (2016 – 2019) koji se financira od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Partner u Programu je Centar za socijalnu skrb Varaždin, a suradnici su: općina Petrijanec, OŠ Petrijanec, OŠ Sračinec, OŠ Cestica te Osnovne škole u Varaždinu (I-VII).

Ciljevi Programa su: pružanje podrške udomiteljima i podizanje njihovih kompetencija u svakodnevnoj skrbi o djeci, edukacija djece radi boljeg korištenja vlastitih potencijala za učenje i prilagodbu u okruženju i senzibilizacija građana u lokalnoj sredini za razvoj i širenje udomiteljstva te potrebe udomljene djece. U sklopu Programa provode se: edukativne radionice za udomljenu djecu, kreativne radionice za udomljenu djecu i udomitelje, organizacija slobodnog vremena djece, grupe podrške za udomitelje, savjetovalište za udomitelje i šire te info – pult i promidžba udomiteljstva.

 

NOVOSTI

DONIRAJ

Graberje 33, Varaždin
OIB: 91387607375
092 354 7443

IBAN: HR1523900011100367795 – Hrvatska poštanska banka

PRIDRUŽI SE

Graberje 33, Varaždin
092 354 7443
udomitelji.zipka@gmail.com