„Budite naša morska vila“ (2017)

„ZIPKA“ Varaždin je u 2017. godini provela Projekt pod nazivom „Budite naša morska vila“ financiran od strane Valamar Riviere d.d.. Tim Projektom je bilo omogućeno 6 udomljenoj djeci da u pratnji 3 udomitelja provedu 4 dana na moru. Tako su djeca u periodu od 10.09. do 13.09.2017. godine ljetovala na otoku Krku u Baški, u hotelu Corinthia.

NOVOSTI

DONIRAJ

Graberje 33, Varaždin
OIB: 91387607375
092 354 7443

IBAN: HR1523900011100367795 – Hrvatska poštanska banka

PRIDRUŽI SE

Graberje 33, Varaždin
092 354 7443
udomitelji.zipka@gmail.com