„ZA SIGURNU BUDUĆNOST – Stambena zajednica za mlade u Varaždinu“ (2017)

„ZA SIGURNU BUDUĆNOST – Stambena zajednica za mlade u Varaždinu“ je projekt koji se provodio od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine, a financiran je od strane Grada Varaždina. Kako bi se mladi koji su izašli iz udomiteljstva što kvalitetnije osamostalili, provodile su se aktivnosti usmjerene na njih. Naime, mladi su informirani i upoznati sa svojim zakonskim pravima i uslugama na koje imaju pravo u svojoj lokalnoj zajednici te su podučavani o socijalnim i životnim vještinama koje su potrebne za samostalan život. I građani su upoznati i senzibilizirani za potrebe mladih koji izlaze iz udomiteljstva i za potrebe sa kojima se oni susreću. Svim navedenim doprinijelo se kvalitetnijem osamostaljivanju mladih koji su izašli iz udomiteljstva.

NOVOSTI

DONIRAJ

Graberje 33, Varaždin
OIB: 91387607375
092 354 7443

IBAN: HR1523900011100367795 – Hrvatska poštanska banka

PRIDRUŽI SE

Graberje 33, Varaždin
092 354 7443
udomitelji.zipka@gmail.com