Sa sigurnošću u samostalnost (2019)

Razdoblje provedbe Programa je od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine, a Program financira Grad Varaždin.

Programom su obuhvaćeni mladi koji izlaze iz udomiteljstva na način da im se osigura stambeni smještaj u Stambenoj zajednici u Varaždinu. Samom tom činjenicom utjecat će se na bolju kvalitetu njihova života obzirom je, u njihovoj primarnoj biološkoj obitelji, prisutna patologija (alkoholizam, nasilje, nezaposlenost, siromaštvo, socijalna izoliranost i sl.). Vezano za prijem korisnika u Stambenu zajednicu utvrđivati će se potrebe korisnika za smještajem u Stambenu zajednicu, sazvati će se Komisija za prijem, izraditi Individualni plan i Ugovor za korisnika.

Mentor će im pružiti podršku i pomoć na način da će ih informirati i upoznati sa njihovim zakonskim pravima i uslugama na koje imaju pravo u lokalnoj zajednici, podučiti će ih o socijalnim i životnim vještinama potrebnim za što kvalitetniji samostalan život. Time će se ujedno izravno utjecati i na razvoj samopoštovanja i samopouzdanja kod mladih koji izlaze iz udomiteljstva. Kako bi se utvrdilo kako mladi funkcioniraju u Stambenoj zajednici u vidu održavanja higijene stambenog prostora, plaćanja režijskih troškova, radnih aktivnosti mladih te općeg stanja stambenog prostora, Mentor će ih povremeno u tome nadzirati. Navedene aktivnosti, Mentor će mladima pružati u obliku savjetodavnog rada, a psihosocijalnu pomoć i podršku mladima će pružati psiholog i socijalni radnik koji su angažirani u radu Udruge.

NOVOSTI

DONIRAJ

Graberje 33, Varaždin
OIB: 91387607375
092 354 7443

IBAN: HR1523900011100367795 – Hrvatska poštanska banka

PRIDRUŽI SE

Graberje 33, Varaždin
092 354 7443
udomitelji.zipka@gmail.com