O nama

„ZIPKA“ Udruga udomitelja za djecu i mlade Varaždinske županije osnovana je 2007. godine u cilju promicanja, razvitka i unapređenja udomiteljstva za djecu i mlade. Udruga okuplja pedesetak udomitelja za djecu i mlade u Varaždinskoj županiji, okuplja djecu i mlade, prepoznaje njihove potrebe te radi na poboljšanju kvalitete života djece i mladih iz udomiteljskih obitelji.

Predsjednica Udruge: Marija Igrec (091 154 25 10)
Dopredsjednica Udruge: Claudija Pakšec
Tajnica Udruge: Stana Vereš

 Djelatnice Udruge:

Dunja Ivić, mag.soc.politike

 Petra Vuk, mag.paed.soc.

 

OSTALE AKTIVNOSTI:

„ZIPKA“ Varaždin redovito provodi promidžbene aktivnosti Udruge putem promotivnih štandova, izlažući kreativne radove udomljene djece i udomitelja, dijeljenjem promidžbenih letaka i pružanjem informacijama relevantnima za udomiteljstvo.

Nadalje, Udruga kontinuirano, svake godine, prigodno obilježava Međunarodni dan obitelji.

Kao članica krovne organizacije, Foruma za kvalitetno udomiteljstvo „ZIPKA“ Varaždin, sudjeluje u svim aktivnostima organiziranim od strane Foruma. Također, „ZIPKA“ Varaždin je sudjelovala u svim aktivnostima organiziranim od strane SIRIUSA, a koje su se odnosile na osnaživanje Udruga udomitelja za djecu.

„ZIPKA“ Varaždin, nadalje, organizira regionalne i nacionalne susrete udomiteljskih obitelji, izlete za djecu i udomitelje te prigodna darivanja djece, posjete kazališnim predstavama za djecu i udomitelje te provodi edukativne i kreativne radionice za djecu i udomitelje.

Udruga je uspostavila dobru suradnju sa lokalnom i područnom samoupravom, osobito sa Varaždinskom županijom, gradom Varaždinom, Novim Marofom, Varaždinskim Toplicama, Ludbregom te općinom Petrijanec te sa Hrvatskim zavodom za socijalni rad-Područnim uredima Varaždin, Novi Marof, Ivanec, Ludbreg.

NOVOSTI

DONIRAJ

Graberje 33, Varaždin
OIB: 91387607375
092 354 7443

IBAN: HR1523900011100367795 – Hrvatska poštanska banka

PRIDRUŽI SE

Graberje 33, Varaždin
092 354 7443
udomitelji.zipka@gmail.com