O nama

„ZIPKA“ Udruga udomitelja za djecu i mlade Varaždinske županije osnovana je 2007. godine u cilju promicanja, razvitka i unapređenja udomiteljstva za djecu i mlade. Udruga okuplja pedesetak udomitelja za djecu i mlade u Varaždinskoj županiji, okuplja djecu i mlade, prepoznaje njihove potrebe te radi na poboljšanju kvalitete života djece i mladih iz udomiteljskih obitelji.

Predsjednica Udruge: Bernarda Nada Furjan
Dopredsjednica Udruge: Marija Igrec
Tajnica Udruge: Stana Vereš

 

Ciljevi Udruge sukladno Statutu su:

-promicanje i razvoj udomiteljstva kao primarnog oblika zaštite djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi,

-pružanje stručne pomoći udomiteljima radi ostvarivanja što kvalitetnije brige o udomljenoj djeci,

-zastupanje interesa udomitelja u rješavanju statusnih pitanja,

-integracija udomljene djece i mladih u zajednicu, te razvoj njihovih kompetencija i samostalnosti,

-zastupanje interesa udomljene djece i mladih koji izlaze iz udomiteljskih obitelji,

-pružanje pomoći mladima koji izlaze iz udomiteljskih obitelji i iz drugih rizičnih skupina u vidu organiziranog stanovanja i podrške u osamostaljivanju,

-pružanje pomoći mladim majkama s djecom i maloljetnim trudnicama, te drugoj djeci i mladima koja odrastaju u rizičnom okruženju,

-razvoj socijalnih usluga u lokalnoj sredini kroz stambenu zajednicu i druge oblike skrbi neophodne za kvalitetnu brigu o djeci i mladima,

-senzibiliziranje javnosti i podizanje svijesti za probleme djece koja nemaju odgovarajuću roditeljsku skrb.

 

Djelatnosti Udruge kojima se ostvaruju ciljevi su:

-poticanje i razvoj kvalitetnog udomiteljstva i skrbi za djecu u našoj sredini,

-organiziranje edukacija i radionica za udomitelje radi podizanja kompetencija u skrbi za djecu i mlade i kvalitete udomiteljstva,

-organiziranje edukativnih i kreativnih radionica za djecu,

-podupiranje aktivnosti udomljene djece i mladih i njihovo uključivanje u lokalnu zajednicu,

-organiziranje i pružanje  socijalnih usluga u lokalnoj sredini kroz stambenu zajednicu i drugih usluga potrebnih u skrbi o djeci i mladima,

-pružanje pomoći i podrške mladim majkama i maloljetnim trudnicama, te drugoj djeci i mladima koji odrastaju u rizičnom okruženju,

-planiranje i provođenje aktivnosti vezane uz promidžbu i stvaranje pozitivne slike o udomiteljstvu u društvu,

-informiranje i senzibiliziranje javnosti za probleme djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi,

-izdavanje i distribuiranje priručnika i drugih edukativnih i promotivnih materijala s područja djelovanja Udruge,

-suradnja sa jedinicama lokalne samouprave, Centrima za socijalnu skrb, nevladinim udrugama, te nadležnim ministarstvima,

-suradnja sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i razvijanje programa međunarodne suradnje,

-osnivanje zaklade za pomoć udomljenoj djeci i podršku punoljetnim mladima po prestanku smještaja u udomiteljskoj obitelji,

-sudjelovanja mladih iz udomiteljskih obitelji na važnim sastancima i skupovima koji se bave problematikom skrbi za djecu izvan obitelji i samozastupanja mladih,

-organizacija humanitarnih akcija, prikupljanje i raspodjela humanitarne pomoći, dobrovoljnih priloga i darova,

-povezivanje mladih iz udomiteljskih obitelji kroz klubove mladih

Udruga može obavljati gospodarsku djelatnost sukladno posebnim propisima

-pružanje socijalne usluge, pomoć u kući, cjelodnevni i poludnevni boravak, te razvoj socijalnog poduzetništva.

 

OSTALE AKTIVNOSTI:

„ZIPKA“ Varaždin redovito provodi promidžbene aktivnosti Udruge putem promotivnih štandova, izlažući kreativne radove udomljene djece i udomitelja, dijeljenjem promidžbenih letaka i pružanjem informacijama relevantnima za udomiteljstvo.

Nadalje, Udruga kontinuirano, svake godine, prigodno obilježava Međunarodni dan obitelji.

Kao članica krovne organizacije, Foruma za kvalitetno udomiteljstvo „ZIPKA“ Varaždin, sudjeluje u svim aktivnostima organiziranim od strane Foruma. Također, „ZIPKA“ Varaždin je sudjelovala u svim aktivnostima organiziranim od strane SIRIUSA, a koje su se odnosile na osnaživanje Udruga udomitelja za djecu.

„ZIPKA“ Varaždin, nadalje, organizira regionalne i savezne susrete udomiteljskih obitelji, izlete za djecu i udomitelje te prigodna darivanja djece, posjete kazališnim predstavama za djecu i udomitelje te provodi edukativne i kreativne radionice za djecu i udomitelje.

Udruga je uspostavila dobru suradnju sa lokalnom i područnom samoupravom, osobito sa gradom Varaždinom, Varaždinskom županijom, općinom Petrijanec, te sa susjednim županijama, općinama i gradovima te sa Centrima za socijalnu skrb (Varaždin, Novi Marof, Ivanec, Ludbreg).
ZIPKA - udruga udomitelja za djecu i mlade Varaždinske županije je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.