Zagrljaj podrške (2023.-2025.)

„Zagrljaj podrške“ je trogodišnji program kojeg financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a provodi se u razdoblju od 2023. do 2025. godine.

Aktivnosti programa usmjerene su na djecu i mlađe punoljetne osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi; djecu i mlade iz obitelji u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti te na djecu i mlade iz lokalne zajednice. Njihovim aktivnim sudjelovanjem u programskim aktivnostima kroz grupni i individualni rad usvojiti će i/ili razviti socijalne i komunikacijske vještine bitne za svakodnevno funkcioniranje, prihvaćanje sebe te poboljšanje slike o sebi, ali i o međusobnom uvažavanju, poštovanju, toleranciji i prihvaćanju različitosti. Na taj način će se povećati njihova socijalna uključenost i stvaranje jednakosti i ravnopravnosti s ciljem prevencije njihove institucionalizacije, a kroz pružanje izvaninstitucijskih usluga. Nadalje, udomitelje i roditelje će se osnažiti za što uspješnije nošenje sa svakodnevnim izazovima udomiteljstva, odnosno izazovima roditeljstva, a ujedno će im to biti prilika za međusobnu podršku kroz razmjenu iskustava.

Budući se program provodi u partnerstvu sa Hrvatskim zavodom za socijalni rad – PU Varaždin, Gradom Varaždinom i IV. Osnovnom školom Varaždin, njime će se razvijati suradnja sa lokalnom i regionalnom samoupravom, ustanovama socijalne skrbi i drugim ključnim dionicima i stručnjacima što će biti temelj za umrežavanje i zajedničko djelovanje u rješavanju problemskih pitanja vezanih za ciljanu skupinu, pronalaženje novih rješenja i pružanjem novih socijalnih usluga u zajednici.

NOVOSTI

DONIRAJ

Graberje 33, Varaždin
OIB: 91387607375
092 354 7443

IBAN: HR1523900011100367795 – Hrvatska poštanska banka

PRIDRUŽI SE

Graberje 33, Varaždin
092 354 7443
udomitelji.zipka@gmail.com