Redovna Skupština Udruge ZIPKA Varaždin

24. 6. 2020.

Dana 03.06.2020. godine održali smo Redovnu Skupštinu na kojoj su prezentirani i jednoglasno prihvaćeni Izvještaj o radu „ZIPKE“ Varaždin za 2019. godinu i Financijski izvještaj „ZIPKE“ Varaždin za 2019. godinu. Prisutni članovi također su upoznati sa aktivnostima i Projektima koji se trenutno provode i koji će se provoditi u ovoj godini.

 

Izvještaj o radu za 2019.godinu

Financijski izvještaj za 2019. godinu

 
ZIPKA - udruga udomitelja za djecu i mlade Varaždinske županije je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.