POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ RADA UDRUGE ZIPKA

31. 7. 2020.

Prošlo je više od pola 2020.godine pa smo odlučili napraviti jedan pregled dosadašnjih aktivnosti kojima se Udruga bavila.

U ovoj godini održalo se 5 grupa podrške za udomitelje, 3 u Novom Marofu, a 2 u Varaždinu. Naravno, broj je nešto manji zbog trenutne situacije, no našim udomiteljima smo na raspolaganju i putem drugih kanala. Ipak, grupe podrške za udomitelje pokazale su se veoma korisnima i postoji potreba za njima, tako da ćemo ih nastaviti provoditi koliko će to biti moguće.

Naša udomljena djeca koja idu u školu dolazila su cijeli siječanj i cijelu veljaču na pomoć u učenju gdje su im vrijedni volonteri iz Prve gimnazije Varaždin pomagali u njihovim školskim zadacima kako  bi ostvarili bolji uspjeh u školi.

Povodom Valentinova imali smo promotivni štand na Gradskoj tržnici Varaždin na kojem su bili prezentirani radovi nastali na kreativnim radionicama naše Udruge te su građani mogli dobiti informacije o udomiteljstvu djece i o radu naše Udruge od dugogodišnjih udomitelja.

Početkom lipnja imali smo redovnu Skupštinu gdje smo članovima naše Udruge prikazali Izvještaj o radu „ZIPKE“ Varaždin za 2019. godinu i Financijski izvještaj „ZIPKE“ Varaždin za 2019. godinu, koji su prihvaćeni te dostupni na našem Web-u za pregled.

Udruga se javljala na razne natječaje te se trenutno provodi 8 projekata usmjerenih na udomiteljstvo.

Od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva Udruga prima „Institucionalnu podršku“ kojom se osigurava plaća za jednu djelatnicu čime se osigurava stabilizacija Udruge.

„Ključ uspjeha“ je projekt financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Petero mladih iz udomiteljstva sudjelovalo je na radionicama o pravima i uslugama mladih iz udomiteljstva, te na radionicama poslovne komunikacije. Mladi kroz cijelo vrijeme trajanja projekta imaju omogućeno individualno savjetovanje sa stručnom osobom. Dvoje mladih će pomoću financijske potpore iz ovog projekta položiti vozački ispit B kategorije.

Od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku financiraju se još dva projekta.

„Reci NE nasilju!“ je projekt gdje će se putem radionica za djecu, roditelje i udomitelje utjecati na osvještavanje odgovornosti svakoga u borbi protiv nasilja te će se promovirati nenasilje nad i među djecom, borba protiv stereotipa te prihvaćanje različitosti.

„U pravom smjeru“ je trogodišnji program kojim se želi poboljšati kvaliteta života mladih iz udomiteljstva te mladih iz obitelji u riziku s područja Varaždinske županije u svrhu sprečavanja njihove institucionalizacije po izlasku iz udomiteljstva, odnosno iz primarne biološke obitelji te smanjenja njihove socijalne isključenosti i siromaštva.

Grad Varaždin financira projekt „Sa sigurnošću u samostalnost“ gdje je fokus stavljen na mlade koji izlaze iz udomiteljstva tako da im se osigurava smještaj u Stambenoj zajednici Varaždin gdje može boraviti dvoje mladih kako bi im se olakšao prelazak iz udomiteljstva u samostalan život.

Projekt „Zajedno za samostalnost“ financira Varaždinska županija te je u tom projektu obuhvaćena Stambena zajednica Petrijanec koja ima kapacitet za 4 mlade osobe koje izlaze iz udomiteljstva kako bi se lakše osamostalile te dobile potrebnu pomoć i potporu.

Grad Novi Marof financira projekt „Ruka podrške“ putem kojeg će se pružiti podrška udomiteljima s područja mjesne nadležnosti Centra za socijalnu skrb Novi Marof gdje će oni kroz grupe podrške moći dobiti potrebnu podršku i individualni pristup, a također će se udomiteljstvo približiti lokalnoj zajednici putem promotivnih aktivnosti.

Grad Ludbreg pružio nam je potporu u projektu „Čovječe, ne ljuti se!“ gdje će se s mladima održati edukativno-socijalizacijske i kreativne radionice kojima se želi povećati kvaliteta života mladih na području Ludbrega.

Osim projekata koji već traju, Hrvatska elektroprivreda odobrila nam je sredstva za provođenje projekta ZAIGRANA SJEĆANJA koji će započeti u kolovozu. Kroz projektne aktivnosti poboljšati će se kvaliteta provođenja slobodnog vremena udomljene djece i mladih.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku odobrilo nam je još jedan projekt koji počinje u rujnu.  Radi se o „Regionalnom susretu udomiteljskih obitelji Sjeverne Hrvatske“ gdje će se susresti udruge udomitelja i njihovi članovi kako bi se promicalo udomiteljstvo kao najprimjereniji oblik skrbi za djecu koja nemaju uvjete odrastanja u biološkoj obitelji uz razvijanje umreženosti udruga koje se bave udomiteljstvom. Sudionici susreta biti će Udruga udomitelja „Nada“ iz Ivanca, Udruga udomitelja djece Međimurja, Udruga udomitelja za djecu „Osmijeh“ iz Đurđevca, te naša Udruga Zipka Varaždin kao organizator susreta.

U ovom izvještajnom razdoblju osnovana je Zaklada Zipka sa svrhom pomaganja udomljenoj djeci i mladima koji izlaze iz udomiteljstva, te udrugama čije su aktivnosti usmjerene na udomiteljstvo djece. Sredstva Zaklade koristiti će se za financijsku podršku udomljenoj djeci  i mladima koji izlaze iz udomiteljstva, poput rješavanja zdravstvenih problema, plaćanja školarina, prekvalifikacija, dodatnih edukacija,  polaganja vozačkih ispita,  osamostaljivanja i sl.

 
ZIPKA - udruga udomitelja za djecu i mlade Varaždinske županije je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.