Okrugli stol u sklopu programa “U pravom smjeru”

Danas je zadnji dan provedbe druge godine Programa “U pravom smjeru” kojeg financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike te će se danas provesti Okrugli stol u sklopu istoimenog Programa.

Sve do danas u sklopu istoimenog Programa proveli smo niz aktivnosti: 1 Sastanak sa ciljanom skupinom u modificiranom obliku, 1 Edukativna radionica o pravima i uslugama, 1 Iskustvena radionica, 8 Praktičnih radionica o životnim vještinama, 1 Edukativna radionica: Briga o zdravlju, 3 Radionice organiziranog provođenja slobodnog vremena,3 Supervizije za udomitelje i roditelje, Info – pult je bio dostupan kroz cijelu drugu godinu provedbe Programa, 2 Sastanka Programskog tima osobnim kontaktom, te niz promotivnih aktivnosti (4 promotivna štanda, ažuriranje Facebook stranice Udruge, 1 članak u novinama Varaždinske vijesti, izrada i tisak promotivnih materijala). Obzirom slike govore više od 1000 riječi, pogledajte kako smo se proveli 🙂

NOVOSTI

DONIRAJ

Graberje 33, Varaždin
OIB: 91387607375
092 354 7443

IBAN: HR1523900011100367795 – Hrvatska poštanska banka

PRIDRUŽI SE

Graberje 33, Varaždin
092 354 7443
udomitelji.zipka@gmail.com