AKTIVNOSTI U SKLOPU PROJEKTA „RUKA PODRŠKE“

Dana 30.srpnja 2020. godine održane su dvije od ukupno pet grupa podrške za udomitelje s područja Novog Marofa u sklopu provedbe projekta „Ruka podrške“ koji je financiran od strane grada Novog Marofa. Cilj grupa je osnažiti udomitelje da se što uspješnije nose s izazovima udomiteljstva te im pružiti  podršku u svakodnevnoj brizi i skrbi o djeci i mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Kako bi se navedeno i postiglo, teme prvih grupnih susreta  bile su usmjerene na podršku i informiranje udomitelja o adekvatnim oblicima discipliniranja djece i mladih, s naglaskom na prednosti nagrađivanja poželjnog ponašanja te nedostatke i neprimjerenost kažnjavanja kao odgojne metode.

U sklopu projekta „Ruka podrške“ održao se i sastanak Projektnog tima gdje se s predstavnikom Centra za socijalnu skrb Novi Marof raspravljalo o aktivnostima koje će se provesti u okviru Projekta u narednim mjesecima.

“Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Grada Novog Marofa. Sadržaj ovoga dokumenta u isključivoj je odgovornosti ZIPKE Udruge udomitelja za djecu i mlade Varaždinske županije i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati odrazom stajališta Grada Novog Marofa.”

NOVOSTI

DONIRAJ

Graberje 33, Varaždin
OIB: 91387607375
092 354 7443

IBAN: HR1523900011100367795 – Hrvatska poštanska banka

PRIDRUŽI SE

Graberje 33, Varaždin
092 354 7443
udomitelji.zipka@gmail.com