RUKA PODRŠKE (2020)

Projekt „Ruka podrške“ je projekt kojeg financira Grad Novi Marof. Projekt traje od 16.07.2020. do 31.12.2020. godine. Aktivnostima Projekta će se omogućiti udomiteljima s područja Novog Marofa aktivno sudjelovanje u Grupama podrške putem kojih će se udomitelje osnažiti za skrb o djeci i mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Ujedno, udomitelje će se educirati za što bolje nošenje s izazovima udomiteljstva, upoznati će ih se sa svojim pravima te pravima udomljene djece i mladih, a posebno mladih koji su pri izlasku iz udomiteljstva, a koji predstavljaju iznimno ranjivu skupinu društva. U sklopu Projekta udomiteljima će biti dostupno i Savjetovalište putem kojeg će udomitelji biti osnaženi i ohrabreni vezano za problematiku za udomljeno dijete ili mlade osobe, obitelji, posao, člana obitelji i slično. Uz to, svi zainteresirani građani moći će putem promotivnih aktivnosti i Info-pulta dobiti sve relevantne informacije o udomiteljstvu, aktivnostima Projekta te aktivnostima i radu Udruge.

“Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Grada Novog Marofa. Sadržaj ovoga dokumenta u isključivoj je odgovornosti ZIPKE Udruge udomitelja za djecu i mlade Varaždinske županije i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati odrazom stajališta Grada Novog Marofa.”

NOVOSTI

DONIRAJ

Graberje 33, Varaždin
OIB: 91387607375
092 354 7443

IBAN: HR1523900011100367795 – Hrvatska poštanska banka

PRIDRUŽI SE

Graberje 33, Varaždin
092 354 7443
udomitelji.zipka@gmail.com