Reci NE nasilju!

08. 7. 2020.

“Reci NE nasilju!” je Projekt kojeg financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku koji za  glavni cilj ima smanjenje nasilja među djecom – vršnjacima. Aktivnosti Projekta usmjerene su na udomljenu djecu, biološku djecu udomitelja, djecu iz bioloških obitelji, udomitelje i roditelje, te na građane u lokalnoj zajednici i širu javnost. Glavne projektne aktivnosti su: Edukativno-socijalizacijske radionice za djecu, Edukativne radionice za udomitelje i roditelje te Promidžbene aktivnosti, a one će se provoditi u suradnji sa projektnim partnerima: Centar za socijalnu skrb Novi Marof, Centar za socijalnu skrb Ludbreg, IV. Osnovna škola i Osnovna škola Petrijanec. Projekt traje godinu dana, od 01.06.2020. godine do 31.05.2021. godine.
ZIPKA - udruga udomitelja za djecu i mlade Varaždinske županije je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.