Okrugli stol u sklopu Projekta “Ključ uspjeha”

25. 8. 2020.

Danas smo u sklopu Projekta „Ključ uspjeha“ održali Okrugli stol na kojem smo predstavili aktivnosti i rezultate Projekta. Ujedno, to je bila prilika za diskusiju o potrebama i problemima s kojima se susreću mlade osobe iz udomiteljstva. Zaključak Okruglog stola je nužnost pružanja kontinuirane podrške i pomoći mladima iz udomiteljstva kako bi ih se osnažilo za samostalnost uz osiguravanje ravnopravnog statusa i jednakih mogućnosti u društvu. Da bi se navedeno postiglo, potrebno je djelovanje i suradnja ključnih dionika društva (od udomitelja, udomiteljske obitelji, pa sve do raznih institucija, organizacija civilnog društva te u konačnici, cjelokupne lokalne zajednice). Zahvaljujemo se mladim osobama na aktivnom sudjelovanju u Projektu, resornom ministarstvu na pružanju financijske podrške, Centru za socijalnu skrb Ludbreg kao partneru u ovom Projektu te svima koji su dali svoj doprinos.

O uspješnosti i potrebi za ovakvom vrstom projekata govori i sama povratna informacija mladih koji su sudjelovali u Projektu „Ključ uspjeha“.  Mladi su iskazali zadovoljstvo aktivnostima Projekta, naglasili su brojne dobiti za vlastiti daljnji rast i razvitak u pogledu jačanja vlastitih socijalnih vještina, a posebno im se svidio način na koji se prema njima pristupalo, razmjena iskustava te podrška i potpora koju su dobili od izvoditelja, ali i međusobno. Dvije sudionice su imale priliku pohađati autoškolu koja danas predstavlja preduvjet za tržišnu konkurentnost i socijalnu uključenost.

Udruga Zipka Varaždin će i nadalje nastojati provoditi ovakvu vrstu projekata obzirom se „Ključ uspjeha“ pokazao kao primjer dobre prakse koji donosi dugoročnu izravnu korist za mlade iz udomiteljstva, a time i za cjelokupnu zajednicu.
ZIPKA - udruga udomitelja za djecu i mlade Varaždinske županije je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.