Novi Projekt usmjeren na mlade iz udomiteljskih obitelji

Od 01.03.2020. godine počeli smo sa provedbom Projekta pod nazivom Ključ uspjeha, a kojeg financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Projekt je usmjeren na mlade osobe iz udomiteljstva sa ciljem da im se putem projektnih aktivnosti poveća tržišna konkurentnost i da im se unaprijede socijalne vještine čime će se utjecati pozitivno na njihovu socijalnu integraciju. Projektom će se provesti edukativne radionice kojima će se mlade podučiti o njihovim pravima i uslugama te mogućnostima i programima koji im se nude u lokalnoj zajednici. Putem edukativnih radionica o komunikacijskim vještinama mladi će naučiti kako što uspješnije komunicirati s drugima i kako nenasilno rješavati sukobe, a putem edukativnih radionica o poslovnoj komunikaciji mladi će steći znanja i vještine pisanja molbi i životopisa, pretraživanja raspisanih natječaja i predstavljanja kod poslodavca na razgovoru za posao. Kako bi se mlade kontinuirano pratilo, osnaživalo i ohrabrivalo te poticalo na vlastitu aktivnu ulogu kao preduvjet stvaranja vlastite sigurne budućnosti, sa njima će se provoditi savjetodavni rad na individualnoj i grupnoj razini. U Projekt je uključeno 5 mladih iz udomiteljskih obitelji s područja Varaždinske županije, a dvoje mladih će se putem ovog Projekta omogućiti pohađanje autoškole za osposobljavanje za upravljanje osobnim vozilom.

NOVOSTI

DONIRAJ

Graberje 33, Varaždin
OIB: 91387607375
092 354 7443

IBAN: HR1523900011100367795 – Hrvatska poštanska banka

PRIDRUŽI SE

Graberje 33, Varaždin
092 354 7443
udomitelji.zipka@gmail.com