„Kad se mnoge ruke slože sve se može! – ZA STAMBENU ZAJEDNICU Petrijanec“ (2017)

„Kad se mnoge ruke slože sve se može! – ZA STAMBENU ZAJEDNICU Petrijanec“ je Projekt koji je bio financiran od Varaždinske županije. Provodio se od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine. Projektom se htjela dovršiti adaptacija Stambene zajednice u Petrijancu, no zbog manjka financijskih sredstava isto nije u potpunosti realizirano.
ZIPKA - udruga udomitelja za djecu i mlade Varaždinske županije je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.