Sa srcem u udomiteljstvo (2023.-2025.)

“Sa srcem u udomiteljstvo”
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je i kroz ovogodišnji Poziv za prijavu trogodišnjih programa organizacija civilnog društva pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2023. do 2025.“ pokazalo da prepoznaje važnost udomiteljstva kao najznačajnijeg oblika brige za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi te financijskom podrškom omogućilo provođenje Programa „Sa srcem u udomiteljstvo“.
Program je usmjeren na pružanje kontinuirane stručne podrške i pomoći te edukacije udomiteljima za uspješnije nošenje s izazovima udomiteljstva uz istodobno jačanje procesa deinstitucionalizacije kroz promoviranje i zagovaranje udomiteljstva kao najkvalitetnijeg oblika skrbi za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi.
Udomitelje će se osnažiti i ohrabriti putem Supervizija, na Grupama podrške će osvijestiti da nisu sami prilikom suočavanja sa preprekama i poteškoćama, sa drugim udomiteljima će razmijeniti iskustva, dileme i primjere dobre prakse, međusobno si pružiti potporu i razumijevanje te iznaći moguća rješenja za određene nedoumice, a kreativno izražavanje te konstruktivno i zabavno provođenje slobodnog vremena sa djecom će imati prilike na Kreativnim radionicama i Jednodnevnom izletu.
Ujedno, na Edukativnim radionicama udomitelji će usavršiti metode kako pristupiti djetetu koje iskazuje određene teškoće, kako mu pružiti maksimum svojih mogućnosti i potaknuti ga na ostvarenje svih svojih potencijala i mogućnosti. Kontinuiranim promotivnim aktivnostima koje uključuju izradu i distribuciju promo spota za udomiteljstvo, promo letke i plakate, štandove, umrežavanje sa lokalnim Udrugama žena povećat će se informiranost građana te stvoriti i ojačati pozitivna slika o udomiteljstvu u javnosti.
Svim navedenim izravno će se utjecati na ostvarenje općeg cilja Programa: Povećati kvalitetu života udomiteljskih obitelji s područja Varaždinske županije.
U provedbi samog Programa i ostvarenju ciljeva veliku podršku nam pružaju i Partneri – Grad Varaždin, Hrvatski zavod za socijalni rad te Obiteljski centar-Područna služba Varaždinska čime se postiže bolja umreženost ključnih dionika društva s ciljem podizanja udomiteljstva na razinu koja omogućuje međusobno poticanje, podržavanje, razumijevanje i pomaganje.

NOVOSTI

DONIRAJ

Graberje 33, Varaždin
OIB: 91387607375
092 354 7443

IBAN: HR1523900011100367795 – Hrvatska poštanska banka

PRIDRUŽI SE

Graberje 33, Varaždin
092 354 7443
udomitelji.zipka@gmail.com